Doseganje pasivnega energetskega nivoja

Pasivni energetski nivo dosegamo s pravilno arhitekturno, gradbeno in strojno instalacijsko zasnovo ter izvedbo:

 • z ukrepi na ovoju
  • dobra TI, Us < 0.15 – 0.10 W/m2K, brez TM, dobra okna, Uo < 0.8 W/m2K, zrakotesnost, izmerjeno število izmenjav n50 ? 0.6 h-1<(li>
  • pri gradnji ekoloških pasivnih stavb uporabljamo okolju in človeku prijazne obnovljive materiale, proizvedene z minimalno količino vgrajene energije in proizvedenega CO2 v življenjskem krogu hiše
 • s kontroliranim prezračevanjem prostorov in rekuperacijo
  • visoko učinkoviti prezračevalnimi sistemi z rekuperacijsko stopnjo <75% pri nizki porabi električne energije <0.45 Wh/m3
 • z rabo obnovljivih virov energije
  • nizko temperaturni sistemi ogrevanja, učinkoviteje obratovanje ogrevalnih sklopov
  • solarni sistemi, toplotne črpalke (vrtine, zemeljski kolektorji)
 • z optimalnim izkoriščanjem dotokov
  • dotoki sončnega sevanja, oddana toplota energetsko učinkovitih naprav, stanovalcev …
Več o pasivni hiši in pasivni gradnji je dostopno na strani: www.PasivnaGradnja.si
Share Button

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.