Preverjanje ustreznosti načrtovanja in izvedbe

  • svetovanje pri projektiranju pasivne hiše, predlogi izboljšav energetske zasnove in rešitve detajlov
  • računsko preverjanje po PHPP
  • nadzor na gradbišču med gradnjo pasivne hiše (tesnjenje, izvedba detajlov, vgradnja elementov in sistemov po projektu brez toplotnih mostov, dokumentiranje morebitnih sprememb …)
  • opravljen test zrakotesnosti
  • preverjanje delovanja izvedenih sistemov v pasivni hiši
  • monitoring – izvajanje meritev dejanske porabe …
Več o pasivni hiši in pasivni gradnji je dostopno na strani: www.PasivnaGradnja.si
Share Button

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.