Področja uporabe

GLAPOR gramoz iz penjenega stekla
Področja uporabe:

VISOKE GRADNJE:

PRENOVA:

INŽENIRSKA GRADNJA:

  • Lahko nasutje, ki razbremeni tla pri mostnih konstrukcijah (preprečevanje, izenačevanje, minimiziranje posedanja)
  • Lahka in drenažna zapolnitev podpornih konstrukcij
  • Lahka zapolnitev pri tunelih, obokih in podzemnih konstrukcijah
  • Lahka zapolnitev pri gradnji cest (z občutljivimi tlemi)
  • Temeljenje proti zmrzali/ogrevanje cestnih odsekov (tudi letališča, vzletne in pristajalne steze)
  • Toplotna izolacija vodov daljinskega ogrevanja

POSEBNE REŠITVE:

  • Lahka zapolnitev pri tunelih, obokih in podzemnih konstrukcijah/vodni zbiralniki
  • Oblikovanje krajine pri ustvarjanju površin in športnih objektov
  • Filtrirna in drenažna plast
  • Odprta športna igrišča, večnamenska območja in drsališča
Share Button

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.